Betonové podlahy

Betonové podlahy jsou realizovány různými způsoby a technologiemi. Jedná se často o tzv. potěrové betony (např. cementový potěr, anhydritový potěr, magnezitový či asfaltový potěr). Dále se dělí dle způsobu zpracování na podlahy lité (samonivelační) nebo na suchý potěr.
V neposlední řadě ještě rozeznáváme jednotlivé druhy podlahových konstrukcí, a to podlahy spojené s podkladem, podlahy na separační vrstvě, podlahy na izolační vrstvě a podlahy s podlahovým topením.