logo podlahy vinyl, pvc, lino

Zpráva o stavu

Locating you...

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění – úvod

Podlahové vytápění se řadí do velkoplošných typů vytápění. Dále např. stěnové či stropní vytápění patří do stejné skupiny. Velkoplošné typy vytápění vytváří tzv. otopnou plochu některá ze stěn vytápěného prostoru. Jednotlivé varianty jsou následující:

 • teplovodní,

 • elektrické,

 • akumulační nebo,

 • přímotopné.

Tento typ vytápění není nic nového. V starobylém Římě vedle odpadů a veřejného osvětlení, existovalo i podlahové vytápění. Jednalo se o využívání ohřátého vzduchu vháněného do kanálku v podlaze.

Každý kdo řeší stavby svépomocí ať v Praze, Brně nebo na jiném místě, se musel rozhodnout pro jednu z variant vytápění, případně kombinaci.

Rozhodnutí a typu podlahového vytápění zpravidla zakládáme na následujících parametrech:

 • náklady na instalace,

 • náklady na vytápění,

 • náklady na opravy,

 • dopady na zdraví člověka.

Níže stručně probereme jednotlivé varianty vytápění.

Teplovodní podlahové vytápění

Podlahu ohřívá (a může i ochlazovat) voda proudící v plastových trubkách. Trubku jsou uloženy do vrstvy betonu, na které je dále podlaha např. keramiky, mramoru či dřeva.

Vodu lze ohřívat v libovolném systému, který předá teplo do „media“ tedy vody. Zřejmou výhodou tohoto systému je možnost s zvolit zdroj tepla, případně jej snadno vyměnit.

Elektrické podlahové vytápění

V případě elektrického podlahového vytápění rozdělujeme ještě vytápění na:

 • akumulační,

 • poloakumulační,

 • přímotopné.

Podlahu v tomto případě můžou ohřívat topné kabely, rohože nebo velmi tenkých fólie. Volba záleží na konkrétním případě.

Výhody podlahového vytápění

 • Optimální rozložení teploty ve vytápěné místnosti.

 • Nižší tepelné ztráty při postupu tepla do okolí.

 • Lepší využití interiéru – nikde v místnosti nejsou otopná tělesa (topení).

 • Relativně jednoduchá instalace podlahového vytápění.

Nevýhody podlahového vytápění

 • Velmi těžko dostupné v případě následných oprav či rekonstrukce.

 • Nutno si předem rozmyslet rozmístění nábytku (nemá smysl topit pod kuchyňskou linkou).

 • Tepelná setrvačnost.

V dalších dílech se budeme věnovat jednotlivých typů podlahového vytápění, případně např. správné volbě krytiny či kotle pro podlahové vytápění.